Sint Nicolaas

Vanavond is het weer zover: de Goed Heiligman verjaart. In mijn gezin is Sint Nicolaas nog steeds een Heilige. Natuurlijk weet inmiddels ook mijn jongste van 10 jaar dat de Goede Sint niet meer in levende lijve onder ons is, maar voor ons  -inclusief ondergetekende- leeft hij nog wel degelijk voort.

We stemmen in de dagen voorafgaand aan pakjesavond ‘en masse’ af op de St Nicolaas Frequentie. Sommige onder ons vergeten wat te ‘fine-tunen’, maar zelfs zij ontkomen niet aan dat wat ons bereiken wil dwars door die etherwereld heen.  Als mijn zoontje dus een gedicht leest, dan weet hij dat ik dat geschreven heb. Maar … de inspiratie kwam uiteraard van St. Nicolaas.

Voor mijn kinderen en mij is het dus geen vraag of hij bestaat. Er was nooit sprake van schrik, ontgoocheling of ontmaskering. Het omgekeerde bleek zelfs het geval. Want vanaf het moment dat mijn kinderen begrepen dat de Goed Heiligman inmiddels in hemelse sferen verkeert, en hij van daaruit al die volwassen zijn werk laat voortzetten, nam hun geloof alleen maar toe …

Advertenties

Het woord bij de daad

Soms moet je de daad bij het woord voegen, of in mijn geval: het woord bij de daad. Al jaren sporen mensen mij aan om mijn besognes, mijn invallen en mijn ditjes en datjes bestaansrecht te geven in een bredere kring, dan bij slechts die paar dierbaren die mijn mailtjes ontvangen. Alhier, vrienden, het is gedaan…

Ik heb geen groots, meeslepend leven. Ik ben, net als vele anderen met mij, een vrouw, een moeder van deze tijd die zich soms bevindt in het oog van de orkaan van waaruit zij vol verwondering de wereld om haar heen beziet. Maar die zichzelf soms ook ineens, vaak  tot haar eigen verbijstering, terugvindt in de buitenste  kring waar ze op volle orkaankracht mee stormt. Het zal herkenbaar zijn. Niet waar?

Het zal dus geen blog worden vol wijsheden, antwoorden of tips. Het zal eerder zo zijn, en ook daarin niet uniek, dat ik je meeneem om samen met mij door mijn ogen een blik op het leven te werpen, op mijn leven en de vele verhalen die zij vertelt. Verhalen over-leven tussen verwondering en de dagelijkse beslommering: overleveringen.